Nooitgedacht Brandpreventie

  • Iedere organisatie is verantwoordelijk voor arbeidsomstandigheden en veiligheid. Bij calamiteiten wilt u er toch zeker van zijn dat er kan en wordt gehandeld. Een ongeluk of brand kan iedereen overkomen. Hoe sneller u reageert bij een ongeluk of het ontstaan van een brand, des te minder schade ontstaat er aan mensen en goederen en daarmee de continuïteit van uw organisatie. Nooitgedacht Brandpreventie adviseert en ontzorgt u op het gebied van (brand-)veiligheid. Daarbij is uw wens ons [ken]merk! Wij bieden u een totaal veiligheidspakket en zijn u graag van dienst met onder andere : • Onderhoud en levering blusmiddelen • Onderhoud en reparatie droge stijgleiding • Onderhoud en levering noodverlichting • Onderhoud en levering brandwerende doorvoeren • Veiligheidsopleidingen • Ontruimingsoefeningen • Vluchtweg- / ontruimingsplannen • EHBO materialen Als uw adviseur en leverancier beschikken wij over jarenlange en ruime ervaring, onderbouwd met ISO 9001-2008, VCA en zijn wij een NCP/REOB gecertificeerd onderhoudsbedrijf kleine blusmiddelen. Een ongeluk of brand kunnen ook wij niet voorkomen, u bent er met Nooitgedacht Brandpreventie wel goed op voorbereid!

  • Nooitgedacht Brandpreventie

Aanmelden opleiding

Brandweer

BHV Materiaal

Opleidingen

Blusmiddelen

  • Nooitgedacht Brandpreventie is een REOB (Regeling Erkenning OnderhoudsBedrijven Kleine Blusmiddelen) erkend en door de scheepvaartinspectie gecertificeerd onderhoudsbedrijf kleine blusmiddelen. Om te bepalen welk blusmiddel en welk aantal u nodig heeft dient er gekeken te worden welke materialen aanwezig zijn. Om het aantal te bepalen geldt de regel dat er, in geval van een calamiteit, voldoende blusmiddelen duidelijk zichtbaar en bereikbaar zijn. De specialisten van Nooitgedacht Brandpreventie stellen voor een projectering op conform de richtlijnen van de NEN4001+C1:2008 Voor een volledig advies op uw locatie kunt contact met ons opnemen.

  • Blusmiddelen

Brandpreventie en advies

BHV

  • e ARBO-wet verplicht de werkgever er zorg voor te dragen dat de bedrijfshulpverlener(s) altijd zijn of haar taken op een juiste wijze kan uitvoeren. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener(s) zijn of haar vaardigheden door oefeningen of andere activiteiten op peil moet houden. Nooitgedacht Brandpreventie adviseert om, naast de noodzakelijke oefeningen, jaarlijks minimaal één herhalingsdag te volgen. Indien deze herhalingsdag met voldoende resultaat is afgesloten ontvangt de cursist een herhalingscertificaat. Hiermee kan worden aangetoond dat de vaardigheden van de bedrijfshulpverlener op peil zijn.
 Met, naast de vereiste basis lesstof, wisselende onderwerpen en/of oefeningen zorgen wij voor interessante herhalingslessen, waarin jaarlijks wordt (bij-geleerd).

Contact